Správní a trestní právo

Správní a trestní právo v advokátní kanceláři Advokát 21

Naše advokátní kancelář se kromě obecných a obvyklých oborů zaměřuje rovněž na správní a trestní právo. Nabízíme komplexní právní služby pro jednotlivce a podnikatele čelící výzvám ve vztazích s veřejnou správou. Se zkušenostmi a zažitými postupy proti složitosti byrokracie a správních a trestních řízení poskytujeme odborné zastupování, poradenství a obranu a pomáháme zajistit ochranu vašich práv a svobod. Naším posláním je stát po vašem boku, chránit vaše zájmy a nabídnout podporu v klíčových momentech vašeho osobního i profesního života.

Správní a trestní právo
Správní a trestní právo

Zastupování před úřady a komunikace s nimi

V naší kanceláři poskytujeme komplexní právní služby v oblasti správního práva, se zaměřením na zastupování klientů před úřady a efektivní komunikaci s nimi. Pomáháme našim klientům navigovat složitými procesy administrativy a byrokracie, a to v první řadě tím, aby jejich žádosti a další podání byly před odesláním úřadu vždy připraveny podle jejich potřeba připraveny a s maximální pečlivostí.

Naše služby pokrývají například přípravu živnostenského oprávnění a poradenství v oblasti správné volby a vymezení živnosti, což je klíčové pro úspěšné podnikání. V oblasti stavebního práva nabízíme odbornou podporu v interakci se stavebními úřady, včetně řešení změn územních plánů či sousedských vztahů, pokud jsou do nich zapojeny i orgány veřejné správy. Těmi jsou kromě stavebních úřadů často i další orgány, zejména vodoprávní úřady a jiné orgány ochrany životního prostředí, hygienické stanice apod. Dále se zaměřujeme také na cizinecké právo, kde pomáháme klientům projít procesy týkající se pobytu a práce cizinců v České republice.

Naším cílem je zastupovat naše klienty a hájit jejich zájmy ve všech typech situací, se kterými se potýkají, což dnes u právníků vyžaduje nejen zastupování u soudů, ale také v rozličných správních řízeních. V těchto stále složitějších řízeních je pro jednotlivce a soukromé osoby často náročné zajistit, aby jejich práva byla vždy chráněna. Proto usilujeme o nejlepší možnou podporu v jakékoli situaci, která vyžaduje interakci s veřejnou správou.

Správní a trestní právo

Obrana proti úřadům a veřejné moci

Vztahy a konflikty s veřejnou správou mohou velmi nepříjemným způsobem ovlivnit nejen Vaše podnikání, ale i osobní život. Nabízíme proto odbornou obranu proti rozhodnutím a akcím úřadů – od obrany proti neoprávněným pokutám za silniční přestupky, přes živnostenské kontroly, až po daňové řízení. Naše služby zahrnují pečlivou přípravu strategie a obrany proti postupům úřadů, zastupování ve správních řízeních i při kontrolách, včetně kontrol daňových.

Samozřejmostí je právní poradenství a podpora při přípravě žalob proti úřadům, pokud není možné zajistit dostatečnou a efektivní ochranu práv našich klientů na úrovni správního řízení. Ať již jde o žaloby proti rozhodnutím úřadů, obranu proti jejich pasivitě a nečinnosti nebo žaloby na náhradu škody či proti nezákonným zásahům veřejné moci, někdy je možné dosáhnout ochrany až u správních soudů.

V takovém případě naše služby pokrývají celý proces soudní obrany, od přípravy a sepisu žaloby, přes zastupování v soudním řízení, včetně opravných prostředků, až po navazující řešení situace s úřady po pravomocném rozhodnutí soudu a jeho případného vymožení.

Správní a trestní právo

Ochrana občanských a politických práv

Věříme, že základem zdravé společnosti je efektivní ochrana základních občanských práv a svobod. Proto se v rámci našich služeb zaměřujeme i na podporu a ochranu občanských a politických práv. Ať se jedná o právo na informace od úřadů a veřejných orgánů, které je v dnešní době základem pro kvalifikovaná rozhodnutí a ochranu soukromých i veřejných zájmů, nebo například o podporu při přípravě petic, pevně stojíme na straně ochrany a prosazování občanských a politických práv.

V dnešní době je více než kdy jindy důležité efektivně zajišťovat právo na informace, svobodu projevu a ochranu soukromí, což jsou základní stavební kameny demokratické společnosti. Proto pomáháme svým klientům naplnit i jejich politická práva a poskytujeme pevný základ pro obranu těchto základních svobod. Jsme připraveni nabídnout expertní poradenství a zastupování ve věcech týkajících se veřejných shromáždění, pokud je jich k ochraně svobod potřeba, jakož i obrany proti zasahování do soukromí nebo jiných osobních svobod či v případech diskriminace ze strany úřadů, a efektivně tak chránit základní stavební kameny svobodné společnosti i v digitálním věku.

Správní a trestní právo

Obhajoba a zastupování v trestním řízení

Největším zásahem veřejné moci do osobního života je i v dnešní době trestní stíhání, které může obrátit Váš život naruby a ovlivnit Vaši rodinu, práci, vztahy i budoucnost. Zvlášť náročné je trestní řízení v případě, že je vedeno neoprávněně, a jednotlivec není schopen se proti obviněním kvalifikovaně bránit. Chápeme vážnost a stres, který s sebou trestní řízení přináší, a proto poskytujeme v těchto případech pečlivou a cílenou obhajobu vytvořenou vždy na míru pro naše klienty.

Naším cílem je chránit práva našich klientů ve všech fázích trestního řízení, od policejního prověřování a vyšetřování až po soudní líčení nebo mimosoudní či alternativní řešení trestních obvinění. Klíčem k obhajobě je individuální přístup a důkladná příprava každého případu, včetně analýzy každého důkazu a využití všech dostupné právní nástroje k zajištění nejlepší možné obrany. Pro každého v postavení obviněného je také zcela nezbytná emocionální podpora a citlivý přístup i ze strany jeho právních zástupců a porozumění dopadům takové situace na osobní život.

Prioritou je pro nás proto nejenom dosáhnout nejlepšího možného výsledku v soudní síni nebo mimosoudního řešení či jiného odklonu v trestním řízení, ale také zajistit, že naši klienti jsou plně informováni a cítí se v těchto náročných situacích podporováni a mají pocit, že někdo stojí pevně vedle nich, aby společně s nimi čelil výzvám trestního řízení s důrazem na profesionalitu, empatii a odbornost.