Právní služby pro bytová družstva a SVJ

Právní služby pro bytová družstva a SVJ v advokátní kanceláři Advokát 21

V naší kanceláři se specializujeme mimo jiné na poskytování komplexních právních služeb pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Tato oblast s sebou přináší specifické výzvy, a to zejména složitost nebo náročnost správy a řízení těchto subjektů pro jejich vedoucí představitele (představenstva, předsedy, výbory). Jsme proto připraveni statutárním orgánům BD a SVJ poskytovat odbornou právní pomoc a podporu v každé fázi jejich činnosti. Trvale spolupracujeme s organizací SMBD (Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.) sdružující množství BD a SVJ.

Právní služby pro bytová družstva a SVJ
Právní poradenství pro bytová družstva a SVJ

Zakládající dokumentace

Nabízíme pomoc s přípravou a revizí zakládající dokumentace bytových družstev a SVJ, jakož i s revizemi již existující dokumentace, spolu s podporou procesu její změny a přechodu na nové stanovy. Samozřejmostí je také zajištění spolupráce s renomovanou notářskou kanceláří, jejíž kvalitní služby jsou pro změnu či přijetí stanov rovněž nezbytné.

Naším záměrem pak není pouze sepsat stanovy, které budou odpovídat platnému znění zákona (což pokládáme za samozřejmost), ale zejména je připravit na míru každé organizaci tak, aby skutečně tvořily funkční a v praxi použitelný základní dokument každého družstva nebo společenství, individuálně přizpůsobený jeho velikosti a potřebám.

Právní poradenství pro bytová družstva a SVJ

Podpora pro běžný provoz i jednání orgánů

V rámci naší právní podpory pro bytová družstva a společenství vlastníků klademe důraz jak na podporu běžného provozu, tak na organizaci a zajištění jednání orgánů, včetně členských schůzí a shromáždění vlastníků. Poskytujeme komplexní služby tak, aby pokrývaly všechny aspekty správy a řízení BD a SVJ. To zahrnuje i pomoc s přípravou agendy schůzí a shromáždění, poradenskou podporu při jednáních a asistenci při zaznamenávání průběhu schůzí a přijatých rozhodnutí. Naším cílem je zajistit hladký průběh všech setkání, aby jejich průběh i přijatá rozhodnutí byly v plném souladu s právními předpisy i aktuální judikaturou soudů, a aby se předcházelo zbytečným právním sporům.

Kromě toho se věnujeme i vymáhání nedoplatků na službách a příspěvcích od členů BD a SVJ. Správné a efektivní vymáhání pohledávek je klíčové pro finanční stabilitu a hladký provoz těchto organizací, přičemž pro právní laiky, kteří jsou často v jejich vedení, nemusí být vymáhání vždy jednoduchou záležitostí. Naše služby v této oblasti zahrnují nejen samotné vymáhání dluhů, ale i správné uplatnění všech příslušenství pohledávek, včetně úroků z prodlení a nákladů na vymáhání. Naším cílem je zajistit, aby byly finanční závazky členů vůči BD a SVJ řešeny rychle a efektivně, přičemž dbáme – pokud je to možné – na zachování dobrých vztahů mezi všemi zúčastněnými stranami.

Z dalších nabízených služeb lze zmínit třeba podporu BD a SVJ pro správné plnění jejich povinností při vyúčtování služeb. V případě malých subjektů nabízíme i přípravu a vyhotovení správného rozúčtování a vyúčtování základních služeb (bez centrálního tepla a teplé vody), všem BD a SVJ bez ohledu na jejich velikost pak nabízíme kontrolu a revizi jejich stávajících vzorů a dokumentace pro vyúčtování, aby jim nehrozily vysoké sankce a pokuty ze strany členů detailně zaměřených na kritiku.

Poskytováním našich služeb se snažíme vždy zajistit, aby provoz BD a SVJ probíhal hladce a bez zbytečných právních komplikací. Proto podporujeme bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v jejich běžném provozu i v komplexních právních výzvách, a to s maximálním důrazem na právní jistotu, finanční stabilitu a dlouhodobou udržitelnost.

Právní poradenství pro bytová družstva a SVJ

Řešení sporů

Věnujeme se také řešení sporů při činnostech BD a SVJ, a to jak sporů se členy, tak sporů se třetími osobami. Jsme si vědomi toho, že právní spory v těchto oblastech bývají velmi specifické a zpravidla náročné. Ať už se jedná o interní neshody nebo konflikty s externími subjekty, naše kancelář poskytuje odborné právní poradenství a zastoupení pro jejich řešení. Zároveň vždy preferujeme taková řešení, která zajistí skutečné řešení problémů a jejich další prevenci do budoucna a umožní fungování BD a SVJ s co největší efektivitou a nízkými náklady.

Právní poradenství pro bytová družstva a SVJ

Orientace ve složitém právním prostředí

Usilujeme o to, abychom byli spolehlivými partnery ve složitém právním prostředí bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, která hledají spolehlivé právní poradenství v této specifické oblasti. Při poskytování našich služeb a tvorbě řešení se spoléháme nejen na nezbytnou znalost aktuálních právních předpisů, ale také na znalost aktuální judikatury a praktické zkušenosti z reálných případů, což nám umožňuje poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni.

Specializujeme se na rozklíčování právních požadavků a na překlad složitostí do srozumitelné a praktické formy pro naše klienty a jejich navigaci v nepřehledné právní regulaci. Tímto způsobem se snažíme pomáhat nejen k řešení a předcházení možných právních komplikací, ale i optimalizovat procesy a postupy v rámci bytových družstev a SVJ. Naše poradenství se neomezuje pouze na řešení aktuálních výzev, ale zahrnuje i přípravu na budoucí změny a potíže, které mohou mít dopad na jejich chod.

Spoluprací s naší advokátní kanceláří získávají naši klienti nejen přístup ke špičkovým právním službám, ale také klid a jistotu, že jejich právní záležitosti jsou v rukou odborníků, kteří rozumějí specifikům bytových družstev a SVJ a jsou schopni je efektivně navigovat ve složitém právním prostředí. Naším cílem je zajistit, aby byla práva a zájmy našich klientů z řad BD a SVJ i jejich členů chráněny na všech úrovních a aby se mohli soustředit na bezproblémový provoz a rozvoj svého družstva nebo společenství bez obav z právních nejasností nebo sporů.

Právní poradenství pro bytová družstva a SVJ

Dlouhodobá a udržitelná řešení

Při poskytování všech našich služeb klademe důraz na hledání dlouhodobých a udržitelných řešení, která předcházejí sporům. Věříme, že preventivní přístup a dlouhodobá strategická podpora jsou klíčové pro úspěšné a efektivní řízení bytových družstev a SVJ. Jsme zde, abychom poskytli bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek komplexní právní služby, které jsou základem pro jejich úspěšné fungování a rozvoj, bez ohledu na jejich velikost, konkrétní potřeby a výzvy, vždy budeme připraveni vám pomoci.