Obchodní a smluvní právo

Obchodní a smluvní právo v advokátní kanceláři Advokát 21

V naší advokátní kanceláři poskytujeme komplexní služby v oblasti obchodního a smluvního práva, které jsou nezbytné pro úspěch a ochranu vašeho podnikání v moderním obchodním světě. Naše služby přizpůsobujeme tak, aby odpovídaly potřebám širokého spektra klientů od individuálních podnikatelů až po velké korporace. Rádi v této oblasti pomůžeme i osobám nepodnikajícím.

Obchodní a smluvní právo
Obchodní a smluvní právo

Sestavování a revize smluv

Naše práce v oblasti sestavování a revize smluv pokrývá široké spektrum smluvních typů. Zaměřujeme se na pečlivé formulování smluvních podmínek, aby byly v souladu s aktuálními právními normami a praxí soudů i správních orgánů a zároveň reflektovaly konkrétní potřeby a cíle našich klientů. Naše služby pokrývají smlouvy o prodeji zboží a služeb, kupní a darovací smlouvy, nájemní a leasingové smlouvy, smlouvy o dílo, obchodní zastoupení, distribuční smlouvy a mnoho dalších.

Zajišťujeme sepis či revize smluv ve všech možných právních oblastech a máme rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím přizpůsobeným potřebám běžného právního laika v jeho životě. Klíčovým prvkem naší práce je zajištění, že smlouvy jsou jasné, spravedlivé a nabízejí ochranu pro všechny zúčastněné strany. Máme rádi smlouvy vyvážené a fair play.

Obchodní a smluvní právo

Smlouvy o dílo a spory z nich

Máme mnohaleté zkušenosti se smlouvami o dílo a spory z nich vznikajícími, především ve stavebnictví. Rádi naše klienty provedeme procesem této problematiky v každé fázi, ať již z pozice objednatele či dodavatele. Důraz klademe na nalezení rozumného řešení.

Obchodní a smluvní právo

Obchodní transakce a jednání

Nabízíme právní podporu v celém spektru obchodních transakcí, včetně složitých obchodních jednání a vývoje strategií. Naše služby zahrnují podrobnou přípravu a analýzu obchodních dohod, zastupování klientů během jednání, jakož i vypracování strategií pro optimalizaci obchodních transakcí. Náš přístup je zaměřený na pochopení specifických cílů a potřeb každého klienta, což nám umožňuje vytvářet přizpůsobené a efektivní řešení pro každou jednotlivou transakci.

Naše práce zahrnuje komplexní služby od předběžné analýzy a posouzení potenciálních rizik a příležitostí, přes sestavování a vyjednávání obchodních smluv, až po právní podporu v průběhu implementace dohod a poskytování poradenství při jejich plnění. Dbáme na to, aby obchodní transakce nejen splňovaly všechny právní požadavky, ale také aby byly strukturovány a šity na míru jedinečným potřebám každého klienta a jeho cílům.

Obchodní a smluvní právo

Korporátní struktury a fúze a akvizice

Poradíme vám ohledně vhodných korporátních struktur a postupů pro fúze a akvizice. Nabízíme poradenství při výběru nejvhodnější právní formy vaší společnosti, podporu při plánování a provádění fúzí a akvizic a poradenství při restrukturalizacích. Naše služby zahrnují komplexní přípravu a realizaci transakcí, včetně sestavování a vyjednávání smluv i pomoc s regulatorními požadavky.

Obchodní a smluvní právo

Právní audity a compliance

Provádíme právní audity a nabízíme poradenství v oblasti dodržování právních předpisů a interních směrnic. Naše služby zahrnují analýzu a hodnocení stávajících firemních a obchodních procesů, identifikaci oblastí potenciálního rizika a vytváření doporučení pro zajištění souladu s právními předpisy.

Zaměřujeme se i na due diligence, což je klíčová oblast pro identifikaci možných rizik a příležitostí spojených s obchodními transakcemi. V oblastech vyžadujících speciální znalosti rádi nabídneme i spolupráci s dalšími odborníky.

Obchodní a smluvní právo

Riziková analýza a řešení sporů

Poskytujeme komplexní služby v oblasti rizikové analýzy a prevence sporů. Zaměřujeme se na identifikaci a minimalizaci právních rizik spojených s obchodními aktivitami našich klientů. Za tím účelem nabízíme důkladné analýzy smluv, obchodních operací a interních procesů s ohledem na platné právní předpisy a soudní judikaturu.

V případě vzniku sporů poskytujeme zastoupení ve všech fázích řešení sporů, od jednání a mediace, kde klademe důraz na nalezení efektivních a udržitelných řešení, která chrání zájmy našich klientů, až po soudní řízení, ke kterým přistupujeme s pečlivě připravenou strategií, založenou na analýze každého případu a zaměřenou na dosažení nejlepšího možného výsledku.

Vedle toho poskytujeme poradenství i v oblasti krizového managementu, kde pomáháme klientům připravit se na nepředvídané situace a efektivně reagovat v případě jejich vzniku. Naším cílem je nejen řešit aktuální problémy, ale také budovat odolnost našich klientů proti budoucím právním výzvám.

Obchodní a smluvní právo

Ochrana duševního vlastnictví a technologie

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a technologií. Naším cílem je zajistit, aby vaše inovace, nápady a tvůrčí díla byly náležitě chráněny před neoprávněným využitím či napodobením. Nabízíme široké spektrum služeb, které zahrnují registraci a ochranu práv duševního vlastnictví, zejména ochranných známek a autorských práv. Důkladně se věnujeme analýze potenciálních rizik a navrhujeme strategie pro efektivní využívání a obranu vašich práv.

Kromě toho poskytujeme poradenství v oblasti licenčních smluv, včetně vyjednávání smluvních podmínek, řízení rizik a zajištění právní ochrany vašich zájmů. Rozumíme důležitosti správného nastavení obchodních vztahů a nabízíme podporu v oblasti duševního vlastnictví pro start-upy a technologické firmy. Věnujeme se také otázkám týkajícím se ochrany osobních údajů a souvisejících právních aspektů v digitálním prostředí, což je v současné době pro podnikání nezbytné. Sledujeme nejnovější vývoj v těchto oblastech, abychom vám mohli poskytnout aktuální a relevantní právní poradenství, které podpoří vaše podnikatelské aktivity a ochrání vaše práva.

Obchodní a smluvní právo

Právní poradenství pro start-upy a malé podniky

Nabízíme právní služby specificky zaměřené na potřeby startupů a malých podniků. Jsme si vědomi výzev, kterým tyto firmy čelí, a nabízíme cílená řešení, která pomáhají při zakládání podniků, sestavování zakladatelských smluv a dokumentů a zajišťujeme právní podporu v oblasti financování a investic. Naším cílem je poskytnout podporu při rozvoji a expanzi vašeho podnikání, ať už jde o vstup na nové trhy nebo rozvoj produktů a služeb.

Kromě základních služeb, jako je pomoc při zakládání společností a sestavování zakladatelských dokumentů, nabízíme poradenství v oblasti obchodního práva, pracovního práva a ochrany duševního vlastnictví, což je pro startupy a malé podniky klíčové. Zabýváme se také právními aspekty financování, včetně vyjednávání s investory a přípravou investičních smluv. Naše služby zahrnují také podporu při uzavírání obchodních smluv, řešení sporů a poradenství v oblasti regulačního a compliance rámce.

Spolupracujeme s notáři a dalšími odborníky, aby bylo zajištěno, že všechny právní kroky jsou provedeny správně a v souladu s aktuálními právními předpisy. Chápeme, že každý startup a malý podnik je jedinečný, a proto přistupujeme k našim klientům individuálně, s důrazem na detail a porozuměním pro jejich specifické požadavky a cíle. Naše kancelář je připravena vás podporovat v každé fázi vašeho podnikání a pomoci vám dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Obchodní a smluvní právo

Dlouhodobá spolupráce a podpora

Jako vaši dlouhodobí právní partneři poskytujeme kontinuální právní poradenství a podporu. Naše kancelář je připravena vás podporovat v každém kroku vaší podnikatelské cesty, ať už jde o běžné operace, strategické rozhodování nebo dlouhodobé plánování a expanzi. Trvalá a vzájemně prospěšná spolupráce je naším záměrem a budeme rádi, budete-li se na nás dlouhodobě obracet se všemi vašimi právními záležitostmi.