Informace o mimosoudním řešení sporů pro spotřebitele

V případě, že jste jako náš klient spotřebitelem (právní pomoc Vám není poskytována v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností) a dojde mezi námi ke vzniku sporu ze smlouvy o poskytování právní pomoci, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká advokátní komora
Národní 118/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd

Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory.