Právo nemovitostí

Právo nemovitostí v advokátní kanceláři Advokát 21

V naší advokátní kanceláři se specializujeme na komplexní právní služby v oblasti nemovitostí a poskytujeme detailní poradenství a zastupování v širokém spektru právních situací souvisejících s nákupem, prodejem, správou a spory týkajícími se nemovitostí. Od pečlivé přípravy smluv, přes zajištění zápisu do katastru nemovitostí, až po řešení komplexních nájemních vztahů a spoluvlastnických sporů, náš tým je připraven vám poskytnout odbornou podporu a ochránit vaše práva a zájmy v každé situaci týkající se vašeho nemovitého majetku.

Právo nemovitostí
Právo nemovitostí

Transakce a úschovy

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti transakcí s nemovitostmi, včetně detailní přípravy a revize kupních i jiných smluv. Naším cílem je zajistit, že každá smlouva je pečlivě sestavena a pokrývá všechny jedinečné aspekty každé transakce, aby byly vždy chráněny zájmy našich klientů. Od prvotního konceptu až po finální sepis smlouvy se věnujeme každému detailu, abychom zajistili právní jistotu a komplexnost dokumentace. Naše služby zahrnují samozřejmě nejen sepis a kontrolu smluv, ale také poradenství týkající se všech právních aspektů spojených s nákupem nemovitosti.

Důležitým krokem při transakcích s nemovitostmi je zajištění zápisu v katastru nemovitostí a spolehlivá advokátní úschova. Kromě zajištění správného a bezproblémového zápisu do katastru nemovitostí nabízíme také služby advokátní úschovy, a to jak finančních prostředků, tak příslušných dokumentů, která představuje důležitý aspekt bezpečnosti a ochrany během celého procesu transakce a eliminuje rizika spojená s převodem vlastnictví.

V neposlední řadě se věnujeme také daňovým aspektům transakcí s nemovitostmi, včetně poradenství a optimalizace daňových povinností. V případě potřeby provádíme také právní due diligence nemovitostí, zahrnující důkladné ověření všech relevantních informací o nemovitosti, abychom našim klientům poskytli jasný přehled o stavu nemovitosti, její historii a potenciálních právních či finančních rizicích. Naše pečlivé služby a analýzy umožňují našim klientům činit informovaná rozhodnutí a maximalizovat hodnotu jejich investice do nemovitostí a jejich majetku.

Právo nemovitostí

Nájemní právo

Dále nabízíme odbornou právní pomoc zaměřenou na nájemní právo, která zahrnuje v první řadě sepis a optimalizaci nájemních smluv pro byty i nebytové prostory. Naše služby nabízíme jak vlastníkům nemovitostí, tak nájemcům, s cílem zjednodušit složité právní procesy a zajistit, že všechny smlouvy a další dokumenty jsou sestaveny srozumitelně, pečlivě a v souladu s aktuální legislativou i judikaturou, aby byly chráněny zájmy obou stran a předešlo se budoucím sporům.

Věnujeme se také vymáhání nedoplatků na nájemném a energiích a poskytujeme podporu pronajímatelům při řešení problémů s nespolehlivými nebo nepřizpůsobivými nájemci. Zejména poskytujeme právní podporu pro správnou a právně nenapadnutelnou výpověď a zastupování klientů v případných soudních řízeních o vyklizení. Naším cílem je zajistit, že se naši klienti mohou spolehnout na naši pomoc v jakékoliv náročné situaci, poskytujeme pečlivou podporu a usilujeme o hladké a spravedlivé řešení všech nájemních vztahů.

Kromě toho nabízíme poradenství týkající se správného vyúčtování služeb a energií a pomáháme jak pronajímatelům, tak nájemcům s řešením potíží souvisejících s vyúčtováním. Pronajímatelům poskytujeme poradenství, jak se vyhnout přísným sankcím a pokutám, zatímco nájemcům pomáháme zajistit, aby byly služby a energie vyúčtovány spravedlivě a transparentně. Našim klientům poskytujeme nejen právní, ale i lidskou podporu ve všech aspektech nájemního práva.

Právo nemovitostí

Věcná práva, služebnosti a správa majetku

Naše služby pokrývají právní pomoc nejen v souvislosti s vlastnickým právem, ale také všech ostatních věcných práv k nemovitostem, ať již jde o práva v praxi nejčastější (služebnosti bydlení, inženýrské sítě, zástavní práva, práva k přístupovým cestám), nebo i méně tradiční (např. právo stavby či reálná břemena). Kromě přípravy smluvní dokumentace a zajištění zápisu v katastru nemovitostí vám také pomůžeme při správném výběru a formulaci věcného práva, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám a očekáváním.

Rovněž poskytujeme podporu pro situace, kdy je zápis v katastru nemovitostí není aktuální nebo přesně neodráží skutečný stav věcných práv, a může tak vést k právním nejasnostem a sporům. Nabízíme proto podporu v případě nevyhovujícího nebo neaktuálního (historického) zápisu v katastru, včetně poradenství ohledně nejlepšího postupu pro aktualizaci a nápravu záznamů tak, aby odpovídaly aktuálnímu a požadovanému stavu.

Zvláštní pozornost věnujeme také dědictví a přechodu nemovitostí mezi generacemi. I pro tyto citlivé, a mnohdy složité situace poskytujeme komplexní právní služby, které zahrnují nejen přípravu a realizaci přechodu vlastnictví, ale např. i poradenství v oblasti optimalizace daní či svěřenských fondů. Poradíme rovněž s výběrem vhodných právních nástrojů pro efektivní řešení správy a ochranu rodinného majetku a jeho předání dalším generacím, přičemž respektujeme přání našich klientů a zabezpečujeme jejich majetkové zájmy.

Právo nemovitostí

Spoluvlastnictví a spory týkající se nemovitostí

V rámci našich služeb se věnujeme rovněž aspektům podílového spoluvlastnictví nemovitostí, poskytujeme odborné poradenství pro efektivní správu majetku ve spoluvlastnictví a řešení vztahů mezi spoluvlastníky. Spravedlivá a transparentní správa společného majetku je klíčová pro harmonické vztahy mezi spoluvlastníky a zabránění potenciálním konfliktům. Naše služby zahrnují podporu při vyjednávání a formulaci dohod mezi spoluvlastníky, které zajišťují jasné definování práv a povinností každé strany.

Spory mezi spoluvlastníky nemovitostí mohou vzniknout z řady důvodů, ať už se jedná o neshody ohledně užívání majetku, jeho údržby, nebo rozdělení nákladů či výnosů s ním spojených. V takových případech poskytujeme právní zastupování a poradenství s cílem dosáhnout uspokojivého řešení pro všechny zainteresované strany. Dále se zaměřujeme na problematiku rozdělení společného majetku a vypořádání spoluvlastnictví, včetně právní pomoci při vypracování a realizaci vypořádacích dohod, které umožňují spravedlivé rozdělení majetku mezi spoluvlastníky. V případě potřeby zajišťujeme i zastoupení v soudním vypořádání spoluvlastnictví.

Věnujeme se také daňovým aspektům spojeným se spoluvlastnictvím nemovitostí, poskytujeme poradenství pro optimalizaci daňových závazků souvisejících s vlastnictvím, prodejem či dědictvím nemovitosti. Naše služby zahrnují komplexní právní zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí, včetně náhrady škody a obrany práv našich klientů před soudem. Vždy se soustředíme na jasné a efektivní řešení právních potřeb našich klientů, s cílem minimalizovat konflikty a zabezpečit spravedlivé vypořádání všech zainteresovaných stran, s důrazem na ochranu zájmů našich klientů.